Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning under socionomutbildningen

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under termin 5 på utbildningen i 16 veckor. Studenterna ges möjlighet till praktisk tillämpning och fördjupning av sina kunskaper om förhållningssätt, metoder och insatser inom det sociala arbetets område. Detta under handledning av en yrkesverksam och erfaren socionom, i en praktisk verksamhet. Institutionen för socialvetenskap ordnar VFU-platser och placeringsprocessen sker i samverkan mellan student och institution under termin 4.

Under termin 4 får du som student introduktion inför VFU:n på termin 5.

Ansökan om förtur inför VFU-placering och önskemål om placering finns på itslearning.

Verksamhetsförlagd utbildning under sjuksköterskeutbildningen

Den verksamhetsförlagda utbildningen börjar i termin 2. Under utbildningen förekommer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under minst 5 veckor vid sex olika tillfällen. Under VFU är minst 32 timmar/vecka förlagd till olika verksamhetsområden runt om i Stockholms län.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

  • vård av äldre
  • kirurgisk vård
  • medicinsk vård
  • palliativ vård
  • psykiatrisk vård
  • primärvård

En vecka på VFU omfattar minst 32 timmar, oavsett om veckan innehåller röda dagar eller inte. Schemat planeras i samråd med handledande sjuksköterska/adjungerad klinisk adjunkt (AKA). Kontinuitet är viktigt för lärandet och underlättar bedömning av lärandet under VFU.
Tiderna under VFU varierar mellan kl. 07–22 vardagar och helger. Nattjänstgöring kan också förekomma. Kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma om det bedöms värdefullt ur utbildningssynpunkt. Komprimering av tid eller dubbelpass (pass längre än 8 timmar) är inte tillåtet.

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om VFU. Har du andra frågor om VFU kan du kontakta VFUsamordnare.ivv@mchs.se

 

Inför din VFU-placering

eTjänstekort behöver du som student före den första VFU-placeringen beställa och hämta ut.

Innan eTjänstekort kan hämtas ut måste JoBSH utbildning genomföras. Utan eTjänstekort har du som student inte tillträde till VFU.

eTjänstekortet används till bl.a. inloggning i datorer, journalsystem och inpassering. Om du som student redan har ett eTjänstekort utfärdat av Region Stockholm behöver du inte ordna med ett nytt kort.

Här kan du läsa mer om eTjänstekort för dig som student: Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor om eTjänstekort kontakta eTjanstekort@mchs.se

Vid fördelning av VFU platser beaktas samtliga studentens resvägar i möjligaste mån i relation till de platser högskolan har avtal med aktuell period.

Om du som student har särkilda skäl kan du ansöka om förtur inför en VFU-placering. Särskilda skäl kan till exempel vara medicinska, att du är ensamstående vårdnadshavare eller att du exempelvis har ett förtroendeuppdrag för studentkåren. I sådana omständigheter kan vi exempelvis ta hänsyn till din resväg, period för VFU, eller arbetstider.

Ansökan ska göras inför varje VFU-period, terminen innan VFU kurs genomförs. Du måste bifoga intyg som styrker de särkilda skälen. Förtur ges bara i mån av plats. Ansökan om förtur sker via blankett, senast 1 november för vårterminen och 1 maj för höstterminen. Här hittar du blanketten. , 121.1 kB.

JoBSH är en grundläggande webbutbildning i journalhantering, bemötande, sekretess och hygien.

Kursen riktar sig till samtliga studenter som ska genomföra VFU under sin utbildning. JoBSH är obligaotrisk för samtliga studenter och behöver genomföras för att kunna tillhandahålla ett eTjänstekort.

Här kan du läsa mer om JoBSH utbildningen och genomförande av kursen: JoBSH , 382.4 kB.

  • Du behöver hämta ut ditt eTjänstekort senast 3 månader efter godkänt resultat.
  • eTjänstekorts beställningen genomförs direkt efter utförd JoBSH utbildning och ligger kvar i 3 månader, därefter markuleras ditt eTjänstekort.

Länk till JoBSH: Lärtorget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor om JoBSH utbildning mejla: eTjanstekort@mchs.se

För att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska du som student vid VFU visa upp ett hälsointyg som utfärdas av Studenthälsan. Här hittar du mer information om hur du går tillväga för att få ett hälsointyg, svar på vanliga frågor och en översikt över de frågor som ingår.

Studenthälsan- Hälsodeklation Länk till annan webbplats.

Före VFU erbjuds du vaccinationer mot olika smittor som du kan utsättas för. Aktuella vaccinationer erbjuds enligt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens direktiv. Studenthälsan ansvarar för råd och information om vaccinationer.

Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Information om vaccinationer: Studenthälsan- vaccinationer Länk till annan webbplats.

Riktlinjer kring vaccinationsskydd, vårdgivarguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du under din VFU-period där du eventuellt kommer i kontakt med barn- eller minderåriga kan VFU-enheten kräva att du har ett utdrag från polisens belastningsregister. Akutella VFU-enheter kan vara t.ex. barnmorskemottagning (BMM) eller barnavårdcentraler (BVC). Normalt är handläggningstiden hos polisen för detta ca 2 veckor. Information och blankett hittar du här: Polisen Länk till annan webbplats.

 

Under din VFU-placering

Om du under VFU råkar ut för en arbets- eller stickskada följ länk nedan för rutinbeskrivning:

Rutin vid arbets- eller stickskada , 82.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du under VFU upplever kränkande särbehandling eller trakasserier kontakta snarast kursledare och/eller studierektor.

Information till studerande om kränkande särbehandling eller trakasserier Länk till annan webbplats.


För handledande sjuksköterskor

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av utbildningen till sjuksköterska. Att vara handledande sjuksköterska är betydelsefullt, men kan också upplevas utmanande. På den här sidan hoppas vi att du kan hitta information som ska underlätta i din handledning av studenter.

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till kursledare eller VFUsamordnare vid frågor eller funderingar; mejladress VFUsamordnare.ivv@mchs.se

Marie Cederschiöld högskola erbjuder Handledarutbildning; se mer information på vår hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Under kursen ges en introduktion till pedagogik, pedagogiska begrepp och kunskapsformer relaterade till handledning. Du kommer även lära dig om lärandeprocessen och dess betydelse för handledning.

På KI portal finns verktyg och kurser som är kopplade till pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande: Pedagogik i VIL | Medarbetare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024