Examen

På denna sida hittar du information om de olika examina som Marie Cederschiöld högskola har rätt att utfärda samt hur du går till väga att ansöka om din examen.

De kurser som ska ingå i examen ska vara avslutade, dvs. dokumenterade med sammanfattningsbetyg. Enskilda moment från oavslutad kurs kan inte ingå i examen.

Vid eventuella frågor gällande examen och examensbevis, kontakta oss via utbildningsstod@mchs.se

Examina vid Marie Cederschiöld högskola.

Hur ansöka om examen?

När du har slutfört din utbildning, kan du ansöka om att få en examen utfärdad. I samma veva utfärdas ett examensbevis.

De kurser som ska ingå i examen ska vara avslutade, dvs. dokumenterade med sammanfattningsbetyg. Enskilda moment från oavslutad kurs kan inte ingå i examen.

Ansökan kan ske på två olika sätt, beroende på vilken examen du ansöker om. Ansökan om sjuksköterskeexamen/ kandidatexamen i vårdvetenskap och specialistsjuksköterskeexamen/magisterexamen i vårdvetenskap görs genom ett webbformulär, övriga examina söks genom en speciell ansökningsblankett i PDF-format som mejlas in till utbildningsstod@mchs.se.

OBS! Ansökningar som kommer in efter juni månad kommer att hanteras i augusti. Inga examensbevis kommer att utfärdas under juli månad.

Vad händer efter din ansökan?

Handläggarna kommer att granska din ansökan samt underlaget för att se att du uppfyller kraven på de examen/examina du sökt. Skulle någon information saknas eller ditt poängunderlag vara otillräckligt kommer handläggaren att kontakta dig via mejl.

Vid otillräckliga poäng finns det ingen möjlighet för handläggarna att bevaka ärendet utan du behöver själv meddela utbildningsstödet när utbildningen är helt slutförd.

Handläggningstiden från det att en komplett ansökan har inkommit till dess examensbeviset är utfärdat är vanligtvis 1-3 veckor. Handläggningstiden får inte överskrida 8 veckor, om det inte finns synnerliga skäl.

Digitala examensbevis

Från och med den 1 april 2024 utfärdar Marie Cederschiöld högskola enbart digitala examensbevis för sina examenstyper. Det enda undantaget är den specialistutbildningen inom palliativ vård som vi ger tillsammans med Sophiahemmet högskola. Dessa bevis kommer fortfarande att utfärdas på papper.

Den nya rutinen innebär att beslutet om examen och själva beviset endast finns i digital form.

Inga filer skickas från högskolan utan du som student laddar ner ditt examensbevis som en PDF via din student-Ladoksida. Filen kommer att vara verifierad via en s.k. e-stämpel som gäller i två år från nedladdningsdatum. För att aktivera en e-stämpel med nytt datum behöver du ladda ner bevisfilen på nytt.

Så här gör du för att ladda ner ditt examensbevis:

 

  1. När examen är utfärdad kommer en avisering att skickas till den mejladress du har angiven i Ladok. Se därför till att den är aktuell, dubbelkolla även att inte aviseringen hamnat i skräpmejlen.
  2. Logga in i Student-Ladok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  3. I menyn väljer du ”Examen och bevis”, där kommer du att se vilka bevis som är utfärdade.
  4. Klicka på det bevis som du vill ladda ner. Det e-stämplade beviset kommer nu att laddas ner.

Verifiering av bevis

För verifiering av bevis, dvs. för att säkerställa att dokumentet inte är manipulerat eller felaktigt signerat, kan du gå till denna sida och ladda upp filen för verifiering: länk till Ladok för verifiering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 juni 2024