Sjuksköterskeprogrammet

Här hittar du svar på frågor gällande sjuksköterskeprogrammet, 180 hp.

Hur söker jag till högskolans sjuksköterskeprogram?

Du söker till sjuksköterskeprogrammet via antagningsenheten på www.antagning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka handlingar ska jag skicka in och vart skickar jag dem?

De handlingar du ska skicka in är de som krävs för behörighet (mer information om behörighet se nedan) till programmet. På www.antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om vilka handlingar du ska skicka in. Antagning till det 3-åriga sjuksköterskeprogrammet sköts av antagningsenheten på UHR (Universitets- och högskolerådet) och det är till dem alla handlingar skickas.

Vilken behörighet behöver jag för att söka sjuksköterskeprogrammet, 180hp?

För behörighet till sjuksköterskeprogrammet, 180 hp krävs att du har grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet enligt följande:

  • Matematik 2a eller 2b eller 2c. Naturkunskap 2. Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsgrunder är betyg och resultat från högskoleprovet.

Information om att söka reell kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om högskoleprovet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur går antagningen till?

Antagningen sköts av antagningsenheten på universitets- och högskolerådet. Du når dem enklast via deras sida www.antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är till dem du vänder dig för att söka till vårt 3-åriga sjuksköterskeprogram.

När får jag information om jag har kommit in på den sökta utbildningen?

Antagningsbeskedet får du via antagningsenheten (UHR, Universitets- och högskolerådet).

Det första antagningsbeskedet för höstterminen får du första eller andra veckan i juli månad och det andra antagningsbeskedet får du i slutet av juli/i början av augusti. För exakta datum se antagning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det första antagningsbeskedet för vårterminen får du ungefär i mitten av december och det andra antagningsbeskedet får du i slutet av december. För exakta datum se antagning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att du inte glömmer att tacka ja/nej om du har blivit antagen eller står som reserv.

Vad händer om jag inte kan komma på registrering och terminsupprop?

Om du får förhinder att komma på registrering eller upprop är det viktigt att du hör av dig till studiehandläggarna på, utbildningsstod@mchs.se i god tid innan, annars kan du förlora din plats på programmet.

Hur många utbildningsplatser har sjuksköterskeprogrammet, 180hp och hur många tar ni in?

Vi har ca 130 platser och tar oftast in ett överintag på 30-40 studenter inför registrering och terminsupprop.

Hur gör jag om jag vill byta till Marie Cederschiöld högskola?

Om du har påbörjat ett program vid ett annat lärosäte och vill byta till Marie Cederschiöld högskola ansöker du som vanligt på Antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – vi har ingen antagning till senare del av program. Om du blir antagen kan du ansöka om att få de kurser som du har läst tidigare tillgodoräknade.

En ansökan om tillgodoräknande gör du efter att du har blivit antagen. Ansökan gör du via Ladok när du har registrerat dig på programmet, för mer information om ansökan hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur gör jag som har en reservplats?

Glöm inte att tacka ja till reservplatsen efter första antagningsbeskedet. Visar det sig att vi behöver ta in fler reserver kommer besked att ges via antagning.se. Det är viktigt att du har lämnat korrekt telefonnummer och e-postadress i ansökan så att vi lätt kan nå dig, om det skulle behövas. Reservantagningen pågår ca en vecka in i terminen. Senare än så kallar vi inte in några fler.

Vilken information får jag som reserv?

Som reserv får du inte ett mejl från högskolan förrän du har blivit antagen, d.v.s. att besked har kommit från antagning.se.

Jag har reservplats 25, hur stora är mina chanser att komma in på den sökta utbildningen?

Dina chanser att bli antagen beror mycket på hur många antagna som avstår sin plats i den urvalsgrupp du står som reserv. Vi tar oftast in fler studenter än det finns platser eftersom vi vet av erfarenhet att det alltid faller bort några vid registrering eller terminsupprop.

Jag är reserv och har blivit antagen, vad händer nu?

Har du blivit kontaktad av en studiehandläggare och blivit erbjuden en plats på programmet ska du tacka ja eller nej så snart du kan. Har du tackat ja kommer du att få ett mejl med information om terminsstart, registrering, schema, kursplan och litteratur och inloggningsuppgifter till våra system.

Jag har kommit in på utbildningen. Hur får jag information om upprop etc?

Alla antagna får ett mejl med information om registrering, upprop, schema, kursplan och litteratur och inloggningningsuppgifter till våra system. Mejlet skickas ut i samband med det andra antagningsbeskedet/ urval 2.

Här hittar du mer information om terminsstart. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag inte kan komma på registrering och terminsupprop?

Om du får förhinder att komma till registrering eller upprop är det viktigt att du hör av dig till studiehandläggarna på utbildningsstod@mchs.se i god tid innan, annars kan du förlora din plats på programmet.

När börjar och slutar terminerna?

Du hittar aktuella terminstider här (länken öppnas i nytt fönster) Öppnas i nytt fönster.. Institutionen har inga sport- och påsklov. Vi har dock juluppehåll. Ledigheter under sportlovs- och påskveckorna beviljas därför inte.

Hur är utbildningen upplagd och var hittar jag mitt schema?

Sjuksköterskeutbildningen utgörs av heltidsstudier (40 h/vecka) och undervisningen är campusförlagd med flera obligatoriska utbildningsmoment. Förutom traditionella föreläsningar kan du förvänta dig en mix av digitala föreläsningar och hybridföreläsningar, detta för att möta olika inlärningsstilar. För att skapa en engagerande inlärningsmiljö kan det förekomma icke-schemalagda aktiviteter så som grupparbeten etc.

Under hela utbildningen förekommer dessutom verksamhetsförlagd utbildning (VFU/VIL) under minst 5 veckor vid 7 olika tillfällen. Läs mer om VFU/VIL här. Hitta mer information om sjuksköterskeutbildningen här på vår hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Schema för respektive kurs publiceras senast 2 veckor före kursstart. För att nå ditt schema behöver du logga in i högskolans lokalbokningssytem Time Edit. Läs mer om Time Edit här.

Här hittar du information om var du hittar dina kursplaner och litteraturlistor, terminsstart.

Hur gör jag om jag vill tillgodoräkna tidigare poäng?

Om du tidigare läst kurser eller del av kurser med godkänt resultat som motsvarar något inom dina nuvarande studier, kan du ansöka om tillgodoräknande av de tidigare studierna. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas.

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till utbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

För mer information om hur du ansöker, hittar du här.

Studieuppehåll/studieavbrott, vad innebär det?

Som student kan du ansöka om studieuppehåll om du skulle behöva ta en termin eller två ledigt från studierna. Ansökan kan du få av studiehandläggarna eller hitta på studentwebben. Studieavbrott innebär att du avsäger dig din plats på utbildningen och inte kan återkomma.

Länk till information om ansökan

Obs! Har du precis blivit antagen till vårt program och vill du skjuta upp kursstarten ska du inte ansöka om studieavbrott. Istället ska du ansöka om anstånd, se nedan.

Anstånd med studiestart, vad betyder det?

Om du har blivit antagen på en utbildning men inte kan ta platsen i anspråk den termin som utbildningen startar har du möjlighet att få anstånd med studiestarten, det vill säga att man skjuter upp studiestarten.

Om du vill ansöka om anstånd ska du inte registrera dig på din utbildning! En ansökan om anstånd kan inte beviljas om studierna har påbörjats och du är registrerad i Ladok på kurs eller program. Är du registrerad på utbildningen ska du ansöka om studieuppehåll, se ovan.

Länk till information om ansökan

Den verksamhetsförlagda utbildningen börjar i termin 2. Under utbildningen förekommer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under minst 5 veckor vid 7 olika tillfällen. Under VFU är 32 timmar/vecka förlagda till olika verksamhetsområden runt om i Stockholms län.

En vecka på VFU omfattar minst 32 obligatoriska timmar, oavsett om veckan innehåller röda dagar eller inte. Schemat planeras i samråd med handledande sjuksköterska/adjungerad klinisk adjunkt (AKA). Kontinuitet är viktigt för lärandet och underlättar bedömning av lärandet under VFU.
Tiderna under VFU varierar mellan kl. 07 – 22 vardagar och helger. Nattjänstgöring kan också förekomma. Kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma om det bedöms värdefullt ur utbildningssynpunkt. Komprimering av tid eller dubbelpass (pass längre än 8 timmar) är inte tillåtet.
Verksamhetsområden:

  • Vård av äldre
  • Kirurgisk vård
  • Medicinsk vård
  • Palliativ vård
  • Psykiatrisk vård
  • Primärvård

Högskolan erbjuder alla studenter att studera på lika villkor i en tillgänglig studiemiljö. Läs mer på sidan Studera med funktionsnedsättning. Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024