Terminsstart

Ny som student

Information för dig som skall börja studera på Marie Cederschiöld högskola

Checklista för ny student – se vad du behöver göra efter att du har fått ditt antagningsbesked, läs mer här.

Registrera dig i Ladok- inför terminsstarten behöver du registrera dig på de kurser du ska gå, läs mer här.

Vanliga frågor - här hittar du svar på de vanligaste frågorna, läs mer här.

Digitala verktyg – högskolan använder sig av flera olika system, läs mer här.

Sjuksköterskeprogrammet: kursplaner med litteraturlistor hittar du på lärplattformen itslearning (under kurser). När du har fått dina inloggningsuppgifter kan du logga in på itslearning och ta del av kursplaner och litteraturlistor. De finns även på vår hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Socionomprogrammet: kursplaner med litteraturlistor hittar du på lärplattformen itslearning (under kurser). När du har fått dina inloggningsuppgifter kan du logga in på itslearning och ta del av kursplaner och litteraturlistor.De finns även på vår hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Teologiprogrammet: kursplaner med litteraturlistor finns på vår hemsida, läs mer här. Länk till annan webbplats.

Magister i socialt arbete: kursplaner med litteraturlistor hittar du på lärplattformen itslearning (under kurser). När du har fått dina inloggningsuppgifter kan du logga in på itslearning och ta del av kursplaner och litteraturlistor. De finns även på vår hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård: kursplaner med litteraturlistor finns på lärplattformen itslearning (under kurser). När du har fått dina inloggningsuppgifter kan du logga in på itslearning och ta del av kursplaner och litteraturlistor. De finns även på vår hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska: kursplaner med litteraturlistor finns på lärplattformen itslearning (under kurser). När du har fått dina inloggningsuppgifter kan du logga in på itslearning och ta del av kursplaner och litteraturlistor. De finns även på vår hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård, samarbete med Sophiahemmet högskola: kursplaner med litteraturlistor hittar du på Sophiahemmets plattform Canvas. De finns även på Sophiahemmet högskolas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du inte kan påbörja utbildningen den terminen du är antagen till, kan du ansöka om att skjuta upp studiestarten.

Du måste själv ansöka om anstånd hos enheten för utbildningsstöd och styrka de skäl som du vill åberopa med intyg, till exempel läkarintyg, personbevis för barn eller intyg från arbetsgivare.

Du hittar blankett för anstånd med studiestart här Öppnas i nytt fönster..

Vid terminsstart sker en obligatorisk ID-kontroll. Legitimationskontrollen är obligatorisk och du kan förlora din plats på programmet om du inte hör av dig i tid till oss vid eventuella förhinder. Kontakta utbildningsstod@mchs.se vid förhinder av deltagande.

Terminsstart för vårterminen är vecka 4 och terminsstart för höstterminen är vecka 34. Vid giltigt skäl för förhinder så kan ID-kontrollen högst skjutas upp en vecka efter terminsstart.

På Marie Cederschiöld Högskola tillämpar vi inget reservupprop. När en reservplacerad sökande kan erbjudas plats kontaktar vi denne direkt via mail eller telefon. Du behöver alltså inte kontakta oss om du har en reservplats, men om du vill vara säker på att inte missa ett erbjudande om reservplats kan du kontrollera så att dina kontaktuppgifter på www.antagning.se Länk till annan webbplats. stämmer.

Stöd för studenter

Om du som student har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning har du möjlighet till riktat pedagogiskt stöd i dina högskolestudier. Läs mer om vilket stöd du kan få på studentwebben: Studera med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats. Information kommer också att ges vid terminsstarten. Om du har ytterligare frågor kan du mejla till riktatstod@mchs.se

I vår skrivarverkstad kan du få hjälp med ditt akademiska skrivande. Läs mer på Skrivarverkstadens sida.

Studenthälsan kan ge stöd och råd gällande din psykiska och fysiska hälsa under din studietid. Marie Cederschiöld högskola har ett samarbetsavtal med Studenthälsan vid Karolinska Institutet. Läs mer på sidan om Studenthälsan.

Studentkåren är studenternas kanal för att kunna vara med och påverka högskolans verksamhet. Vid Marie Cederschiöld högskola sitter studentrepresentanter utsedda av kåren med i högskolans beslutande organ. På så vis har studenterna möjlighet att aktivt arbeta för att förbättra utbildningarnas innehåll och utformning.

Läs mer på sidan om Studentkåren.

Hitta rätt på Campus Ersta

Högskolan består av flera olika byggnader. Här får du en karta över Campus Ersta. , 362.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 april 2024