Avancerad nivå, socialt arbete

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra utbildningar i socialt arbete på avancerad nivå.

Institutionen för socialvetenskap har följande utbildningar på avancerad nivå:

  • Magisterprogram i socialt arbete med fördjupningsområdet våld i nära relationer

Våra utbildningar i socialt arbete på avancerad nivå har endast antagning till vårterminen.

För våra program på avancerad nivå har vi central antagning. Du ansöker via Antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Observera att vi endast har antagning till vårterminen. Ansökningsperioden öppnar i september.

För våra program krävs både grundläggande behörighet och särskild behörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För mer information se under respektive program på hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För antagning till magisterprogrammet i socialt arbete med fördjupningsområdet våld i nära relationer krävs en socionomexamen eller kandidatexamen från högskola (180 hp) varav minst 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.

För att bli antagen till Masterprogram i socialt arbete med fördjupningsområdet det civila samhället krävs en socionomexamen eller kandidatexamen från högskola (180 hp) varav minst 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.

Har du sökt till ett av våra program på avancerad nivå får du antagningsbeskedet via Antagning.se (Universitets- och högskolerådet, UHR). Det är viktigt att du inte glömmer att tacka ja eller nej om du blivit antagen eller står som reserv.

Alla antagna får ett mejl med information om kurs- eller programstart. När du tackat ja till din utbildning får du ett mejl med inloggningsuppgifter till våra system. Där hittar du information såsom studieguide, schema/kurstider och kursplan med litteraturlista.

Här hittar du mer information om terminsstart.

Här hittar du information om var du hittar dina kursplaner och litteraturlistor, terminsstart.

Om du tidigare läst kurser eller del av kurser med godkänt resultat som motsvarar något inom dina nuvarande studier, kan du ansöka om tillgodoräknande av de tidigare studierna. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas.

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till utbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Länk till information om ansökan

Som student kan du ansöka om studieuppehåll om du skulle behöva ta en termin eller två ledigt från studierna. Ansökan kan du få av studiehandläggarna eller hittar på studentwebben. Studieavbrott innebär att du avsäger dig din plats på utbildningen och inte kan återkomma.

Länk till information om ansökan

Obs! Har du precis blivit antagen till vårt program och vill du skjuta upp kursstarten ska du inte ansöka om studieavbrott. Istället ska du ansöka om anstånd, se nedan.

Anstånd med studiestart, vad betyder det?

Om du har blivit antagen på en utbildning men inte kan ta platsen i anspråk den termin som utbildningen startar har du möjlighet att få anstånd med studiestarten, det vill säga att man skjuter upp studiestarten.

Om du vill ansöka om anstånd ska du inte registrera dig på din utbildning! En ansökan om anstånd kan inte beviljas om studierna har påbörjats och du är registrerad i Ladok på kurs eller program. Är du registrerad på utbildningen ska du ansöka om studieuppehåll, se ovan.

Länk till information om ansökan

Högskolan erbjuder alla studenter att studera på lika villkor i en tillgänglig studiemiljö. Läs mer på sidan Studera med funktionsnedsättning. Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024