Regler och rättigheter för examination

Legitimering

Du ska alltid kunna uppvisa giltig och godkänd legitimation i samband med examinationer, även vid digital examination på distans med e-tentaystem. Godkända legitimationer är pass, svenska körkort och identitetskort. Om giltig legitimation inte kan uppvisas vid examinationstillfället får du inte genomföra salsexaminationen.

Salsexaminationer i E-tentasystem

Rutiner och regler för samtliga salsexaminationer i E-tentasystem:

 • Innan examinationen startar behöver du ha kopplat upp dig med din dator mot nätverket EduRoam i skolans lokaler. Detta görs innan du kliver in i sal
 • Du ska ha med dig egen bärbar dator* (obs glöm inte ta med dig strömkabel/mus om du behöver)
 • Du ska ha giltig legitimation med dig (svenskat pass, svenskt körkort, SiS-märkt legitimation)
 • Innan examinationen startar har skrivvakterna en genomgång av regler
 • Vi släpper inte in dig i salen efter kl 08:45/12:45
 • Du som har beviljad förlängd skrivtid skriver alltid kl 09:00 till 13:30 (evt annan sluttid kan förekomma)
 • På din dator måste webbläsaren Google Chrome finnas installerad
 • Endast Google Chrome ska vara öppet mot Inspera, alla andra flikar och program ska vara avstängda.
 • Information om vilken sal du skriver i finns i receptionen (sorterat på efternamn)
 • Skrivvakter visar dig till anvisad plats
 • Kladdpapper skall lämnas in till skrivvakt innan du lämnar salen
 • Vid misstänkt fusk skrivs en rapport

*Med egen bärbar dator innebär: Macbook, Chromebook eller PC. Surfplattor och telefon tillåts inte.

Obs! Tänk på att du kan dina inloggningsuppgifter (7tecken@mchs.se eller 7tecken@esh.se) utantill eller att du har dem nedskrivna.

Om du inte är på plats i tid, om du inte är uppkopplad mot eduroam eller om du inte kan logga in i E-tentasystemet kommer du inte tillåtas att skriva examinationen.

Examinationsresultat och rättningstid

Examinationen ska vara rättad inom 15 arbetsdagar, om inte särskilda skäl finns. När din lärare eller examinator har rättat din examination registreras ditt resultat i Ladok. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pedagogiskt stöd vid examination

 

Behöver du pedagogiskt stöd vid examination?

Läs mer här om hur du går tillväga för att få hjälp.

Fusk och plagiat

 

Det är inte tillåtet att försöka att fuska/vilseleda examinatorn vid en examination. Varje fall av misstänkt fusk och plagiat anmäls. Det kan leda till beslut om varning eller avstänging från utbildningen och få stor inverkan på dina studier. Läs mer om fusk och plagiat vid examination och om disciplinära åtgärder.

 

Vad gör jag om jag fått underkänt betyg på en examination?
Ett beslut om betyg kan inte överklagas. Däremot har du som student rätt att begära en motivering av ett underkänt betyg. Kontakta examinator för kursen om du har frågor kring bedömning och betygssättning.

Om du har fått underkänt på en examination har du alltid rätt att göra om examinationen vid ett annat tillfälle (s.k. omexamination). Av kursplanen framgår om antalet examinationstillfällen är begränsade till minst fem tillfällen (ett ordinarie och fyra omexaminationer).

Om du har blivit underkänd på en examination av en och samma examinator, har du möjlighet att ansöka om att få en ny examinator inför en ny examination om inget särskild talar emot det. Kontakta prefekt eller studierektor/programansvarig vid institutionen om du vill ha en ny examinator.

Institutionen för vårdvetenskap
Du har rätt till en ordinarie examination och fyra omexaminationer. Det erbjuds normalt två omexaminationer per termin. För läkemedelsexaminationer erbjuds fyra omexaminationer per termin.

Institutionen för socialvetenskap
Du har rätt till en ordinarie examination och fyra omexaminationer. Det erbjuds två omexaminationer i nära anslutning efter ordinarie tentamen, men beroende på när en kurs ges på terminen kan detta variera. Detta framgår i kursplanen för respektive kurs, se kursplan.

Mer utförlig information om examinationstillfällen finns även i studieguiden till din kurs, se itslearning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2024