Vad är en examination?

En examination innebär att du som student prövas för betyg på del av en kurs eller på en hel kurs. Examinationen innebär att din lärare eller en examinator testar dina kunskaper genom en uppgift eller tentamen. Läraren eller examinatorn betygsätter din tentamen. Bedömning sker ofta med återkoppling till dig på inlämnad tentamen och betyg ser du i Ladok.

Nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid sals- och hemexaminationer, samt om omexaminationer. Även andra examinationsformer kan förekomma, som exempelvis muntliga prov.

Salsexamination

En salsexamination skrivs antingen på papper i sal eller på datorn via E-tentasystem. Det är ett system för digital examination.

Hemexamination

En hemexamination lämnar du in via itslearning. Se studieguiden eller examinationsschema för din kurs för mer information. Vid frågor om hemexaminationen kontakta din kursledare.

Omexamination

För att kunna anmäla dig till omexaminationer som kräver anmälan måste du räknas som en s k aktiv student, d v s vara registrad på en kurs under nuvarande termin eller varit inloggad på itslearning under det senaste året. Är du osäker om du är aktiv student mejla, utbildningsstod@mchs.se.

För mer information om examinationer på din kurs

Läs kursdokumenten för just din kurs, som till exempel examinationsschema, kursplan och studieguide. Du hittar kursdokumenten på din kurssida i itslearning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2024