Fusk och plagiat

Som student vid Marie Cederschiöld högskola har du ansvar att känna till de regler som gäller för fusk och plagiat. På den här sidan kan du läsa om vad som gäller och vad du behöver göra för att undvika att hamna i en situation där du misstänks för fusk. Information om vad som händer om du skulle misstänkas för att ha fuskat vid examination finns under Disciplinära åtgärder.

Vad är fusk vid examination?

Exempel på fusk är otillåtna hjälpmedel vid skriftliga prov, ändring av återlämnad rättad skrivning, otillåtet samarbete mellan studenter vid individuella inlämningsuppgifter, kopiering av andra studenters arbeten, avskrift utan korrekt angivande av källa, fabrikation av data, felaktig anteckning om närvaro vid obligatorisk undervisning etc.

För att anses vara fusk måste det vara frågan om ett medvetet vilseledande. Studenten ska ha känt till att det inte varit tillåtet och att det gäller något som ingår i bedömningen av en studieprestation, exempelvis en hemexamination eller salsexamination.

Vad är plagiat?

Plagiat kallas det när du skriver av andras texter eller använder andras bilder eller tabeller utan att ange källa, så att det framstår som att texten är din egen. Det är också plagiat att när du återger texter ordagrant utan att markera att det är ett citat, även om källan är angiven. Det är också plagiat om du återanvänder egen tidigare inlämnad text från tidigare kurser ordagrant utan omarbetning, då kallas det "självplagiat".

Att plagiera text är alltid fel. Om det sker i samband med en examiantion eller när en studieprestation ska bedömas betraktas det som fusk och kan resultera i disciplinära åtgärder.

Alla inlämnade examinationer granskas i ett plagiatspårningssystem för textjämförelse för att upptäcka plagiat. Högskolan använder sig av systemet Ouriginal (tidigare Urkund).

 

 

Hur undviker jag att plagiera?

​Plagiat kan bero på okunskap om hur man skriver akademiska texter och vilka krav som ställs på ett vetenskapligt förhållningssätt. För att undvika plagiering är det viktigt att vara noga med hur du refererar. I en akademisk text refererar du ofta till andras arbeten och det måste då tydligt framgå vad som är andras texter eller idéer och vad som är dina egna analyser och slutsatser.

Råd till dig som student:

  • Följ alltid lärarens anvisningar inför en examiantion och fråga om du är osäker på vad som gäller.
  • Var kritisk i din tolkning av källor så du inte själv blir missledd. Läs mer om skrivande och hur du refererar.
  • Ange alltid källorna i referenslistan och se till att du fått med dig alla referenser.
  • Undvik att använda andra inlämningsuppgifter som inspiration. Det är lätt hänt att då använda formuleringar från andra.
  • Ta gärna hjälp av språkverkstaden.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2023