Arbeta som anteckningsstödjare eller mentor

anteckningsstödjare

Anteckningshjälp är ett värdefullt stöd för en student som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att föra egna anteckningar vid föreläsningar. Som anteckningsstödjare delar du dina anteckningar från föreläsningar med en eller flera studenter.

Anteckningarna ska vara skrivna på dator och delas digitalt så snart som möjligt efter avslutad föreläsning. Det finns inga mallar för hur anteckningarna ska se ut, men det är viktigt att få med den information som läraren ger utöver vad som står i åhörarkopian. I uppdraget kan ingå att vid behov gå igenom anteckningarna med den som får dem.

Uppdraget sträcker sig så länge som ni är överens om att fortsätta och kan avbrytas när som helst av bägge parter utan uppsägningstid.

Högskolan anställer anteckningsstödjarna som får 120 kr/timme (inklusive semesterersättning).

När du har avslutat ditt uppdrag kan du vid begäran få ett intyg på att du har varit anteckningsstödjare.

Om du är intresserad av att arbeta som anteckningsstödjare kan du anmäla ditt intresse via mejl till riktatstod@mchs.se. Därefter kommer du att bli kontaktad av samordnaren för pedagogiskt stöd för mer information.

mentor

Som mentor är det din uppgift att vara ett stöd till studenten, till exempel med planering och strukturering av studierna.

Vad innebär mentorsuppdraget?

Det handlar vanligtvis om att hjälpa studenten med planering och strukturering av studierna, sätta upp delmål och komma i gång med uppgifterna. Det kan också röra sig om att gå igenom studieuppgifter, tolka innehåll och prioritera vad som är viktigast. Ibland kan det handla om att diskutera igenom de problem som finns i kurslitteraturen. Som mentor utgår du från vad studenten har behov av.

Att vara mentor innebär inte att vara en extra lärare eller handledare, utan vikten ligger på att stötta och ge studenten hjälp till självhjälp.

Hur går mentorskapet till?

Som mentor träffar du studenten som har behov av stöd ca en timma i veckan. Det är möjligt att vara mentor till flera studenter, men alla träffar sker enskilt.

Utöver mentorsmötena med studenten har du sammanlagt fem timmar per termin för inläsning av studieguide och kursplan etc. Därutöver har du en halvtimme för planering inför varje mentorsträff.

Vad krävs för att bli mentor?

För att bli mentor är det önskvärt att du har avverkat minst två terminer av högskolestudier och att du själv har en fungerande studiesituation. Du bör vara en empatisk person med förmåga att strukturera och planera.

Högskolan anställer mentorerna som får 150 kr/timme (inklusive semesterersättning).

När ditt uppdrag avslutas får du ett intyg på att du har varit mentor vid Marie Cederschiöld högskola. Att ha varit mentor under studietiden är en merit i ditt framtida yrkesliv.

Om du är intresserad av att arbeta som mentor kan du anmäla ditt intresse via mejl till riktatstod@mchs.se. Därefter kommer du att bli kontaktad av samordnaren för pedagogiskt stöd för mer information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2024