Legimus stängt för uppdatering 6 maj

Under hela måndag 6 maj är Legimus stängt för uppdatering. Du som har Legimus-konto kommer inte åt böckerna i Legimus webbspelare eller appen under hela 6 maj. Uppdateringen av Legimus kommer innebära ett snabbare, stabilare och säkrare Legimus.

Vad är Legimus?

Studenter med någon form av läsnedsättning, exempelvis dyslexi eller synnedsättning, har rätt att låna sin kurslitteratur som talböcker genom Legimus. För att få tillgång till talböcker krävs att du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024