Skydda dig mot livmoderhalscancer: kostnadsfri HPV-vaccination

Region Stockholm erbjuder kostnadsfri vaccination mot HPV och efterföljande provtagning. Marie Cederschiöld högskola uppmanar studenter födda 1994-1999, att anta erbjudandet och bidra till att vi på sikt utrotar livmoderhalscancer.

Varje år drabbas cirka 550 kvinnor av livmoderhalscancer, varav var tredje kvinna är under 40 år vid insjuknandet. Genom att vaccinera sig får man ett effektivt skydd mot en allvarlig sjukdom som kan leda till döden. Erbjudandet är särskilt relevant för högskolans studenter, varav många är kvinnor mellan 25 och 30 år. Endast 37 % av kvinnorna i denna åldersgrupp i Stockholm är vaccinerade. Är du vaccinerad mot HPV innan 2019 är det viktigt att vaccinera dig igen. Dagens vaccin, Gardassil9, skyddar mot fler HPV-typer och ger ett bredare skydd mot livmoderhalscancer.

Gail Dunberger, lektor, onkologisjuksköterska och forskare vid Marie Cederschiöld högskola, har i sin forskning sett effekterna av livmoderhalscancer.

HPV-vaccination och screening för livmoderhalscancer med analys för HPV-virus, där kvinnor kallas från 23 års ålder, är avgörande för att förebygga insjuknande och död i livmoderhalscancer.

För mer information om HPV-vaccinationen och hur du kan skydda dig själv, besök Sverige på god väg att utrota livmoderhalscancer - RCC (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2024