Pris för bästa examensarbete på Sjuksköterskeprogrammet

I fredags 26/1 var det examenshögtid för 92 nya sjuksköterskor i Katarina kyrka. David Ribbing delade ut pris från ”Stiftelsen till Eva Holmströms minne” för bästa kandidatuppsats med inriktning mot palliativ vård till studenterna Karolina Ramirez och Miranda Frisk.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2024