Studentkök och studieplatser på Campus Ersta

Studentkök på Campus Ersta

Studentkök på Campus Ersta - finns på källarplan

Studieceller på Campus Ersta - finns på källarplan

Studieplatser på Campus Ersta - finns på källarplan

Höj- och sänkbara studieplatser på Campus Ersta - finns på källarplan

Höj- och sänkbara studieplatser på Campus Ersta - finns på källarplan

Stilla rum

På plan 6 finns rum för bön, meditation eller en stund i stillhet. Stilla rum är ett rum dit alla, oavsett religion eller livsåskådning, är välkomna. Du behöver inte boka i förväg utan är välkommen att vara där närhelst det är ledigt.

Tidkulan

Högst upp på högskolans torn på Stigbergsgatan 30 sitter en signalmast med tidkula. Tidkulan monterades av dåvarande Navigationsskolan år 1908 för att ange rätt tid. Detta för att fartyg i närheten skulle kunna ställa sina skeppskronometrar. Korrekt tid var viktigt för att sjöfararna skulle kunna bestämma sin longitud med hjälp av astronomiska observationer.

1936 slutade tidkulan att fungera då den rostat sönder, men 1987 återinvigdes tidgivningen med en ny tidkula. Tidkulan hissas upp klockan 12:55 varje dag och starten på den nedåtgående rörelsen markerar klockslaget 13:00.

Svart tidskula i metall på Marie Cederschiöld högskolas tak

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 april 2024