Individuella studieanpassningar

Här hittar du information och blanketter om tillgodoräknande av studier, hur du skjuter upp din studiestart och dispens av behörighetskrav.

Tillgodoräknande av studier

Vill du ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier? Läs mer här om vad som gäller för dig.

Om du tidigare läst kurser eller del av kurser med godkänt resultat som motsvarar något inom dina nuvarande studier, kan du ansöka om tillgodoräknande av de tidigare studierna.

Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas.

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till utbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Så ansöker du om tillgodoräknande

Hur du ansöker om tillgodoräknande i Ladok ser du i den här filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gå till Ladok för studenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att göra din ansökan.

Tänk på att

  • Du måste bifoga nödvändiga dokument såsom kursplaner och kurslitteraturlistor aktuella för den termin du läste kursen, och resultatintyg/kursbevis på resultat som inte redan finns i Ladok.
  • Du har 10 arbetsdagar på dig att komplettera en ansökan efter det att uppmaning om komplettering skickats till dig. Om du vill komplettera en redan inskickad ansökan kan du göra det i ärendet direkt i Ladok. Du kan komplettera ditt ärende med en bilaga eller meddelande till studiehandläggaren. Observera att kompletteringar inte ska läggas in som en ny ansökan i Ladok. Om du inte kompletterat inom 10 dagar, avslutas ditt ärende och du får ansöka på nytt.
  • För att undvika avslag ska din ansökan vara komplett och samtliga efterfrågade bilagor ska vara inskickade.
  • Ansökan om tillgodoräknande behandlas så snart som möjligt efter det att en fullständig ansökan har inkommit. Ambitionen är att handläggningstiden i normalfallet inte ska överskrida 30 arbetsdagar. Mer komplicerade ärenden kan ta längre tid. När beslut tagits får du besked via mail. Vi rekommenderar dig att följa undervisningen till dess att du fått beslutet.
  • Om din ansökan om tillgodoräknande beviljas kan det påverka ditt studiemedel. Det är därför viktigt att du kontaktar CSN angående ändringarna.

Överprövning av beslut

Student som får avslag på hela eller delar av ansökan om tillgodoräknande kan begära överprövning av beslutet. Begäran om överprövning ska ha inkommit till högskolan senast tre veckor efter att beslutet har fattats. Om begäran kommer in för sent kommer den att avvisas.

Mer information

Regler för tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå , 110.1 kB.

Anstånd med studiestart

Är du antagen till utbildning men behöver skjuta upp din studiestart? Se här för information om vad du kan göra.

Om du har blivit antagen på en utbildning men inte kan ta platsen i anspråk den termin som utbildningen startar har du möjlighet att få anstånd med studiestarten, det vill säga att du skjuter upp studiestarten.

Anstånd kan inte beviljas om studierna har påbörjats och du är registrerad i Ladok på kurs eller program. I detta fall ansöker du om studieuppehåll.

Dispens från behörighetskrav

Är du inte behörig till kommande termin? I särskilda fall kan du få dispens från behörighetsvillkoren.

Programstudenter, ej sjuksköterskeprogrammet
Ansök via blankett nedan genom att trycka på den orangea knappen.

För sjuksköterskestudenter
Läs detta innan du ansöker. , 102.5 kB.

Kontakta oss

Behöver du stöd av en studiehandläggare? Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024