Ändra din studiegång

Här hittar du information och blanketter om studieuppehåll, studieavbrott och återupptagande av studier.

Studieuppehåll

Ska du ta ett studieuppehåll? Se vad som gäller för dig här.

Studieuppehåll av särskilda skäl

En studieuppehållsansökan behöver styrkas med intyg för de särskilda skäl som du anger som motivering för ditt uppehåll på blanketten.

De skäl som kan bevilja studieuppehåll med platsgaranti kan vara sociala, medicinska eller handla om t.ex vård av barn eller militärtjänstgöring.

Observera att det endast är de särskilda skälen ovan som kan leda till en beviljad ansökan med platsgaranti. Om ansökan beviljas ger den platsgaranti för återupptagande av studier till det datum som är angivet på blanketten. Osäker på vilka datum du ska fylla i? Terminstiderna finns här.

Lämna din ansökan terminen före ditt planerade studieuppehåll, se datum på blanketten.

Läs informationen om studieuppehåll och platsgaranti på blankettens baksida. 

Om du får avslag på din ansökan så betyder det att du inte har någon platsgaranti att återuppta dina studier och behöver därför skicka in en ansökan om återupptagande av studier när du vill fortsätta studera. Observera att beslut om återupptagande av studier sker i mån av plats. Beslut om återupptagande kan komma nära in på terminsstarten.

Skicka in din ansökan i tid. 1 maj för hösttermin och 1 november för vårtermin.

Meddelande om studieavbrott

Ska du göra ett studieavbrott? Se här vad som gäller för dig.

En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att sluta en utbildning. Studieavbrott innebär att du stryks från aktuella deltagarlistor, adresslistor, etc. fr.o.m. avbrottsdatum.

En avbrottsnotering läggs även in i Ladok för varje pågående programkurs respektive fristående kurs. De poäng som du har godkänts på under din studietid berörs inte utan kvarligger i Ladok.

Du skickar blanketten till utbildningsstod@mchs.se.

Återupptagande av studier

Har du varit på studieuppehåll och ska tillbaka till studierna? Se här vad som gäller för dig.

Du som har beviljats studieuppehåll med platsgaranti behöver inte ansöka om återupptagande. Du får information via mejl inför terminsstarten. Viktigt att tänka på, om du vill förlänga ditt studieuppehåll behöver du ansöka på nytt.

Du som har studieuppehåll utan platsgaranti eller läser ikapp för att bli behörig behöver ansöka om återupptagande. För mer information se blanketten.

Lämna din ansökan terminen före din planerade start, se datum på blankett.

Osäker på vilka datum du ska fylla i? Terminstiderna finns här.

Kontakta oss

Behöver du stöd av en studiehandläggare? Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 januari 2024