Högskolans specialistsjuksköterskeutbildningar utvärderas – Universitetskanslersämbetet söker studentrepresentanter!

Under 2022 kommer specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning psykiatrisk vård och distriktssköterska på högskolan att granskas av UKÄ.

UKÄ söker nu efter studentrepresentanter till bedömargrupperna. I uppdraget ingår bl.a. att tillsammans med övriga i bedömargruppen granska lärosätenas självvärderingar, genomföra intervjuer etc. Mer information finns på UKÄs hemsida, se En guide till det nationella kvalitetssäkringssystemet för studentkårerna Länk till annan webbplats.

Nominera dig

Om du är intresserad av uppdraget, mejla en kort beskrivning av dig själv och din utbildningsbakgrund till carl.mikael.bergstrom@uka.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2022